København | Skodsborg
+45 52 60 77 77

FORTROLIGHED OG COOKIE-POLITIK

1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter man os?

CRYO LAB COPENHAGEN er ansvarlig for behandlingen af ​​de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor:
CRYOLAB COPENHAGEN
Amaliegade 4
1256 København K


2. Kontaktoplysninger til databeskyttelseskonsulenten

Skulle du have spørgsmål til behandlingen af ​​dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelseskonsulent Tine Hertz.

Du kan kontakte vores databeskyttelseskonsulent via kontaktoplysningerne nedenfor:

Via E-mail: tine@onethirtylabs.com

Via telefon: +45 52 60 77 77

Via brev: One Thirty Labs Aps, Palægade 2, 1261 Kbh K

3. Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi registrerer oplysninger om dig for at udføre vores behandlinger og/eller køb af supplerende produkter og tjenester.

Retsgrundlaget for behandlingen af ​​dine personoplysninger er i overensstemmelse med

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, del. 1, litra b og f.

Legitime interesser forbundet med databehandling

Som tidligere nævnt foregår behandlingen af ​​dine personoplysninger til dels ud fra interesseafvejningsdoktrinen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

De legitime interesser, der berettiger behandlingen af ​​dine data, tilskrives vores evne til at tilbyde effektiv planlægning af opgaver og behandlinger af dig, herunder styring af bookinger, aftaler, registreringer af betalinger og køb, samt udestående betalingssaldi.

4. Kategorier af personlige data

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, eventuelt e-mail, telefonnumre, fødselsdato, tidspunkt for behandlinger og bookinger. Historik over afsluttede behandlinger opbevares til interne statistiske optegnelser.

 

5. Modtagere og kategorier for modtagere

Vi deler dine personlige data med følgende modtagere:

konsulenter og databehandlere tilknyttet vores medlems- og bookingsystem.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU OG EØS.

 

7. Hvor dine personlige oplysninger er indsamlet

Din IP-adresse registreres automatisk, når du besøger siden.

Yderligere persondata indsamles fra selvindsendte oplysninger til kontaktformularer, nyhedsbrevstilmeldinger og reservationsformularer samt fra bookinger over telefonen.

 

8. Opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi kan i øjeblikket ikke bestemme varigheden af ​​opbevaringen af ​​dine oplysninger. Vi kan dog informere dig om, at vi nu søger en afklaring af varigheden af ​​nødvendige data, både med hensyn til medlemskaber og behandlingsforløb, såvel som i lovkrav, hvor vi vil bestemme den passende varighed.

 

9. Din ret til at tilbagekalde samtykke

Du forbeholder dig retten til til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke. Dette kan udfyldes ved at kontakte os via kontaktoplysninger angivet i afsnit 1.

Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke, vil det ikke påvirke lovligheden af ​​vores behandling af dine personoplysninger, baseret på den forudgående aftale, indtil tilbagetrækningstidspunktet. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, er det juridisk kun gældende fremadrettet og fra tidspunktet for erklæringen.

 

10. Dine rettigheder

Du har i henhold til databeskyttelsesloven en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine data. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os.

 

Ret til at se data (ret til adgang)

Du har ret til at se, hvilke data vi behandler om dig, samt alle tilgængelige oplysninger.

 

Ret til rettelse (redigering)

Du har ret til at få urigtige eller forkerte oplysninger rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før og uafhængigt af vores almindelige sletning.

 

Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til begrænset behandling, vil vi i fremtidige tilfælde kun behandle dine data – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller i retssager med henblik på retskrav; dækker tilfælde af krav eller forsvar eller for at beskytte en person eller væsentlige offentlige interesser.

 

Ret til indsigelser

Du har i visse tilfælde ret til at anfægte vores ellers lovlige behandling og brug af dine personoplysninger. Du kan yderligere gøre indsigelse mod brugen af ​​dine data i direkte markedsføring.

 

Ret til at overføre information (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få disse persondata overført fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk. www.datatilsynet.dk.

 

11. Klager til databeskyttelsesstyrelsen

Du forbeholder dig retten til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du på noget tidspunkt skulle blive utilfreds med behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Du kan læse mere om Datatilsynet og deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.